Ga naar de inhoud


Wat is Judo?

Judo heeft voor iedereen wat te bieden. Het is een sport, een vechtkunst, een discipline, recreatie, conditietraining, zelfverdediging, en een manier van leven. Een judoka staat stevig in zijn schoenen: letterlijk en figuurlijk. Judo is een prachtige combinatie van westerse en oosterse gebruiken. Er zijn maar weinig sporten waarin deze gebruiken zo mooi samengaan. En dan te bedenken dat dit al zo is sinds de oorsprong van het judo.

Het ontstaan

Judo is een Japanse vechtsport die rond 1882 werd ontworpen door Jigoro Kano en stamt af van de oudere vechtkunst jiu-jitsu. Kano heeft hiervoor ook westerse literatuur bestudeerd en westerse sporten beoefend. Hij stond open voor alles wat een bijdrage kon leveren aan de ontwikkeling van het judo.  

De naam Ju-do is bewust gekozen en staat letterlijk voor ‘zachte weg’, in de zin van go with the flow. Het woordje do (“weg”) is verwant aan tao en betekent zoveel als ‘manier’ en ‘levenswijze’. Kano bedoelde hiermee dat de ontwikkeling van een leerling in algemene zin centraal moet staan. Dus ook de ontwikkeling van fysieke, mentale en sociale vaardigheden. Het doel is niet om de specifieke technieken beheersen, maar vooral de wijze waarop deze technieken worden aangeleerd: samen met anderen en met wederzijds respect.

Judo bestaat uit een aantal gevechtstechnieken:

 • beenworpen (ashi-waza)
 • heupworpen (koshi-waza)
 • schouderworpen (kata-waza)
 • armworpen (te-waza)
 • offerworpen (sutemi-waza)
 • houdgrepen (osaekomi-waza)
 • armklemmen (kansetsu-waza)
 • verwurgingen (shime-waza)

Hiermee kun je een tegenstander beheerst buiten gevecht stellen zonder hem te verwonden. Slaan, stoten en schoppen zijn in de judocompetitie verboden. Gevorderde judoka’s krijgen deze technieken wel aangeleerd om de ontstaansgeschiedenis beter te begrijpen.

Op en rond de mat

Judoën doe je in een dojo (oefenzaal) op een tatami (sportmat) zodat je veilig krachtige worpen kunt oefenen. Je leert ook ukemi-waza (valbreken) waardoor je jezelf niet bezeert bij een val.

Judoka’s dragen een judogi (judopak), een witte katoenen broek en een jas die door een obi (band) bijeen wordt gehouden. Tijdens wedstrijden worden ook wel gekleurde judopakken gebruikt. Zo kan de scheidsrechter in het heetst van de strijd beter zien welk lichaamsdeel bij welke sporter hoort.

De judoles begint in geknielde houding waarbij de leraar tegenover de rij leerlingen zit. Op het commando rei (groeten) buigen ze ceremonieel naar elkaar om wederzijds respect uit te drukken. Onze visie op de judoles komt tot uiting in de Shi-Han-trainingen.

Judobanden

De kleur van je band geeft aan hoever je gevorderd bent. Een beginner heeft een witte band, waarna geel, oranje, groen, blauw en bruin volgen. Dit zijn de kyu-graden, die van hoog naar laag genummerd zijn — een hoge graad heeft een laag nummer. Voor kinderen en jonge judoka’s is er nog een onderverdeling met gekleurde slippen aan de band.

Hierna komen de dan-graden (meestergraden, ‘zwarte banden’) die juist van laag naar hoog lopen. Dan-graden boven 5e of 6e dan worden meer vanwege verdiensten voor de judosport verstrekt, dan voor buitengewone bekwaamheid. Bij de 6e, 7e en 8e dan is er een roodwitte band, bij de 9e en 10e dan een rode band. De laatste twee dans zijn maar zelden toegekend. Judogrondlegger Kano verkreeg na zijn dood de hoogste graad: de 12e dan, een brede witte band.

Judo als wedstrijdsport

Judo maakt sinds 1964 deel uit van het olympische programma. Hoewel de meeste judoka’s recreatiesporters zijn, is er dan ook een levendig wedstrijdcircuit. Om je judotechniek bij te slijpen wordt er in de les veel gespard tijdens de randori (oefengevecht). Dit wedstrijdelement geeft judo een behoorlijk realiteitsgehalte, aangezien je de technieken op volle kracht in een gevechtsituatie kunt toepassen.

Een judogevecht begint staande; de tegenstanders grijpen elkaar bij de kleding en proberen elkaar op de grond te werpen, of, eenmaal op de grond beland, in een houdgreep, armklem of verwurging te nemen. De puntenwaardering bestaat uit ippon (vol punt) of waza-ari (half punt). De wedstrijd is onmiddellijk beslist als een van de spelers een ippon of twee waza-ari’s scoort.

Judo als levensvisie

Jigoro Kano had bij het ontwerpen van judo nadrukkelijk de training van de geest voor ogen. In zijn filosofie staan twee begrippen centraal:

 • Maximale efficiëntie (seiryoku zen’yo). Doe alles met optimale inzet van geestelijke en lichamelijke energie. In het judo leer je de kracht van je tegenstander te gebruiken om hem ten val te brengen. In het dagelijks leven is dit ‘het ijzer smeden als het heet is’: doe de juiste dingen op het juiste moment.
 • Wederzijds profijt en welbevinden (jita kyoei). Als judoka dien je respect te hebben voor jezelf en voor anderen. Bij het beoefenen van judo leer je samen te werken om je de technieken eigen te maken. Zonder oefenpartner kun je de sport tenslotte niet leren. Deze opvatting van samenwerkend leren gaat natuurlijk ook op buiten de dojo.

Voor meer achtergrondinformatie over judo verwijzen we je graag door naar de Judo Bond Nederland (nieuw venster).


Shi-Han – 師範

Shi-Han (師範) betekent ‘model’, ‘toonbeeld’ en ‘meester’, iemand waaraan je graag een voorbeeld neemt en die je inspireert om jezelf voortdurend te verbeteren. Je kunt het vergelijken met de Engelse uitdrukking ‘an artist’s artist‘, bijv. een invloedrijke muzikant die een inspiratiebron voor andere muzikanten is. In het moderne Japan is deze nuance aan het verdwijnen en wordt meestal de algemene term sensei (先生) voor leraar gebruikt.

De naam Shi-Han gebruiken wij niet uit arrogantie maar om onze ambities aan te geven. Tenslotte wordt judo, net als de meeste vechtsporten, gezien als een middel tot zelfperfectie. Uit eerbied voor de ontstaansgeschiedenis schrijven wij ‘Shi-Han’ altijd met een koppelstreepje. Tegenwoordig is de schrijfwijze ‘shihan’ meer gebruikelijk.

Oprichting

Oprichter “De Mees” Verhagen

Sinds de oprichting in 1976 door de heren Koos Verhagen (de “Mees”) en Jan de Witt biedt Shi-Han een veilige en stimulerende omgeving voor iedereen die judo wil beoefenen. Shi-Han wil judo bredere bekendheid geven, ook binnen de regio in samenwerking met andere verenigingen. Als judovereniging wil Shi-Han het gedachtegoed van haar oprichter in ere houden en daarop voortborduren.

Shi-Han slaagt er al jaren in om haar leden glansrijk te laten slagen voor hun examens. Vele judoka’s behaalden bij Shi-Han hun DAN-graad. Daarnaast is Shi-Han een belangrijke leverancier van zowel districts- als nationale judoscheidsrechters. Enkelen van onze leden arbitreren en arbitreerden zelfs op de Nederlandse kampioenschappen. Aan zo’n niveau gaat de nodige trainingsarbeid vooraf. Bij ons staat de techniek daarom op een belangrijke plaats.

Op dit moment telt Shi-Han ongeveer 80 leden. De basisprincipes van het judo zoals respect, vriendschap en het voortdurend verbeteren van de eigen vaardigheden staan bij ons centraal. Er is ruimte voor iedereen die zijn grenzen in het judo wil verleggen. Shi-Han is een vereniging waar iedereen welkom is en waar hooggekwalificeerde vrijwilligers uitstekende lessen verzorgen. Om voor iedereen toegankelijk te kunnen zijn en blijven, vragen wij aan onze leden jaarlijks een bescheiden contributie.

Judotraining

“Lichaam en geest ontwikkelen door het spel van aanval en verdediging om zo wederzijdse meegaandheid/soepelheid te ontwikkelen.”
Deze betekenis van judo staat centraal in onze lessen. Wij brengen dit in de ruimste zin van het woord op de mat. Dit begint al bij de kleinste judoka’s, die we op speelse wijze de eerste technieken aanleren. De basis is altijd het “valbreken”, een vaardigheid waardoor je je niet bezeert bij het vallen en je veilig kunt judoën. Je technische bagage wordt snel uitgebreid met onder meer been- en schouderworpen, houdgrepen en kanteltechnieken. Twee keer per jaar kun je in een examen je vorderingen laten zien, een opstapje naar de felbegeerde zwarte band. In een gezellige sfeer werken we enthousiast naar resultaat op elk niveau. We hopen je snel op onze tatami te ontmoeten. Veel judoplezier!


Onze Leraren

 • Aimée Villerius (1 kyu)
 • Alex Mykhaylov (2e dan)
 • André Nieuwenhout (4e dan)
 • Eric van Leeuwen (3e dan)
 • Ivo Zweekhorst (3e dan)
 • Robyn Villerius (1e kyu)
 • Roel de Munck (1e kyu)
 • Steven Villerius (4e dan)

Het bestuur

Het bestuur kent de gebruikelijke functies van voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast zijn de bestuursleden verantwoordelijk voor de judotechnische gang van zaken, de niet-judoactiviteiten, de wedstrijdadministratie en de PR. Voor de organisatie van grotere toernooien wordt een aparte toernooiorganisatie in het leven geroepen. Het bestuur van Shi-Han is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: André Nieuwenhout
 • Penningmeester: Yvonne van Leeuwen
 • Secretaris: Egbert Braam (ad interim)
 • Technische zaken: Steven Villerius

We zijn DRINGEND op ZOEK naar een PENNINGMEESTER. 
En andere ondersteuning is ook van harte welkom. Het bestuur heeft aanvulling/ vernieuwing nodig.
Wil je ons helpen? Laat het weten via info@shi-han.nl. Want dan zijn we op zoek naar jou!