Ga naar de inhoud

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap bij Shi-Han kun je per e-mail (ledenadministratie@shi-han.nl) of met opzeggen. Je bent dan per einde van het lopende seizoen uitgeschreven als lid. We verzoeken je om de opzegging ook mondeling bij de judoleraar aan te geven.

Het opzeggen van het lidmaatschap bij de Judo Bond Nederland (JBN) dien je zelf te doen. Op de website van de JBN (nieuw venster) wordt het volgende vermeld:

Algemeen
• Als jij of jouw kind aan aikido, jiujitsu en/of judo doet bij een bij de JBN aangesloten club hoort het lidmaatschap van de JBN daar ook bij;
• Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap bij de club;
• Het lidmaatschap wordt niet automatisch door jouw club opgezegd. Je kunt wel via jouw club worden aangemeld.

Lidmaatschapsvoorwaarden
• Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen;
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd;
• Met ingang van 1 januari 2020 eindigt het lidmaatschap door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging één maand voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.