Ga naar de inhoud


Vraag een gratis proefles aan!

Benieuwd of judo bij Shi-Han iets voor jou is? We zien je graag op de mat verschijnen! Vraag daarom snel een gratis proefles aan met .


Inschrijven als nieuw lid

Bedankt voor je interesse! Om je in te schrijven kun je invullen.


Gedrag en wederzijds respect

Veilig judoën

Om judo veilig en met plezier te kunnen beoefenen zijn er gedragsregels. Deze gedragsregels hebben een praktische reden of hebben te maken met wederzijds respect. Het doel van de gedragsregels is om:

 • de veiligheid van de judoka’s te garanderen
 • de hygiëne te waarborgen
 • en goede leer- en trainomgeving te creëren
 • het wederzijds respect centraal te stellen
 • het plezier in het judo zo groot mogelijk te maken

Deze doelstellingen zijn volledig in lijn met de gedachten van Kano en hebben onderling een sterke samenhang.

Gedragsregels

Shi-Han hanteert de volgende gedragsregels:

 • Iedereen heeft respect voor elkaar.
 • Leerlingen worden met de voornaam aangesproken.
 • Een leraar (m/v) wordt met meester of sensei aangesproken.
 • Van de leerlingen wordt verwacht dat zij tijdens de les geconcentreerd zijn.
 • Iedereen houdt zich aan de (Japanse) gebruiken van het groeten (rei).
 • Judoka’s vallen tijdens de les onder verantwoordelijkheid van de leraar.
 • Ouders/verzorgers kunnen de leraar buiten de les aanspreken.
 • Veiligheid en hygiëne zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Leerlingen zijn voor aanvang van de les aanwezig.
 • Leerlingen gaan buiten de les naar het toilet.
 • Judopakken zijn bij voorkeur wit.

De leraar ziet toe op bovenstaande gedragsregels. De gedragsregels worden nader toegelicht in de Gedragsregels Shi-Han (PDF, 60 KB).

Hygiëne

Hieronder vind je een overzicht van maatregelen die je neemt voordat je aan de les deelneemt.


Contributie

Hieronder vind je alle informatie omtrent de contributie.

Tarieven

Bij Shi-Han gelden de volgende jaartarieven:

 • Peuterjudo € 110,-
 • Voor leden t/m 15 jaar € 160,-
 • Voor leden vanaf 16 jaar € 200,-

De peildatum voor de leeftijd is 1 augustus voorafgaande aan het seizoen. Voorbeeld: een judoka die op 7 augustus 16 jaar wordt, valt in de contributiecategorie tot en met 15 jaar. Het seizoen loopt ongeveer gelijk met het schooljaar. Bekijk de kalender voor meer informatie.

Betaling

Shi-Han verstuurt geen acceptgiro maar kondigt de contributie aan via:

 1. De jaarlijkse contributiebrief (wordt per e-mail verzonden rond de start van het seizoen en/ of wordt nagezonden/uitgedeeld)
 2. De website

We verzoeken je de contributie per jaar te voldoen. Dit ontlast onze administratie enorm, zodat we ons volledig kunnen richten op de judolessen. Gelieve het bedrag over te maken op IBAN NL35INGB0004498444 t.n.v. Shi-Han te Leidschendam, o.v.v. “Contributie”, het lidnummer en de naam van de judoka.

Lidnummer onbekend of kwijt? Stuur dan een bericht naar penningmeester@shi-han.nl. Het lidnummer komt dan snel naar je toe.

De jaarcontributie ontvangen wij voor 1 oktober. Bij instroom gedurende het seizoen verwachten wij de betaling binnen 1 maand na ingang van het lidmaatschap.

Mocht het in één keer voldoen van de contributie op bezwaren stuiten, dan valt er altijd wat te regelen. Met vragen over de contributie of de betaling kun je terecht bij onze penningmeester via penningmeester@shi-han.nl of via de judoleraar. De penningmeester zal dan contact met je opnemen.

Korting Ooievaarspas

Shi-Han doet mee met de regeling Ooievaarspas ‘kinderen doen mee’.

Voor kinderen tot 18 jaar levert dat een korting op van 100% met een maximum van € 330,00 per jaar. Dit maximum geldt voor één (sport)organisatie. Als bij een andere organisatie reeds 100% korting is geclaimd, dan is de korting bij Shi-Han 50% met een maximum van € 165,00 per jaar.
Voor personen vanaf 18 jaar is de korting 50% met een maximum van € 165,00 per jaar.

Om korting te ontvangen dient de Ooievaarspas ingeleverd te worden bij Shi-Han, zodat wij de korting digitaal kunnen registreren bij de gemeente.
Hiervoor hebben wij van de gemeente een paslezer beschikbaar gekregen om de pas te scannen.

Hoe krijg je korting?

 • Lever de Ooievaarspas zo snel mogelijk in bij je leraar
 • Je leraar zorgt ervoor dat de pas bij de penningmeester terechtkomt, om te scannen
 • De eerstvolgende les krijg je de pas weer terug van de leraar. Dat betekent dat je de pas een week niet in je bezit hebt. Houd daar rekening mee!
 • Je krijgt bericht van Shi-Han wat de korting op de contributie is geworden.

De gemeente is strikt in het vergoeden van de korting aan Shi-Han.
Ook wij moeten dus streng zijn: Geen (geldige) pas betekent geen korting.

Voor inhoudelijke vragen over (de geldigheid van) de Ooievaarspas verwijzen wij je graag naar de website van de Ooievaarspas

Financiële vragen?

Vragen over contributie, betalingen en korting Ooievaarspas? Niet mee wachten! De ervaring leert dat vragen die met geld te maken hebben tot het laatst bewaard worden. Vaak blijkt tijdens een telefoontje van de penningmeester dat:
– het openstaande bedrag onjuist is
– een gespreide betaling is gewenst
– of dat er recht is op een korting wegens de Ooievaarspas.
Wij denken graag mee. Een probleem of onduidelijkheid kan alleen pas worden opgelost als wij deze (tijdig) te horen krijgen. Wacht dus niet, stel je vraag zo snel mogelijk!